Crossway Church

Samoan Fellowship

ALA I LE SATAURO EKALESIA SAMOA METOTISI NIU SILA MASETONE
O le loto faafetai o le Ekalesia e fa’aleoina i le gagana a le fai Salamo e faapea “Lo’u agaga e, ia faamanu atu ia Ieova, o mea uma fo’i I totonu ia te a’u, ia faamanu I lona suafa paia, aua foi ne’i galo se mea e tasi o ana meaalofa pei o “agava’a” ma le “poto’’ tasi nei meaalofa taua a le Atua mo le tagata, ina ia mafai ai e le tagata ona faailoa ma molimau atu i le Atua I soo se mea, o ia o le tufuga ma le mata’isau o le “OLA” O agava’a ia ma le poto o le Atua, ua fa’ailoa i ona tagata I Masetone nei, ina ua faatupula’ia le Ekalesia, ma le fa’atinoina o le feau ma le galuega.

O Taimi o Sauniga
12.00pm    – Sauniga Lotu ile Gagana Samoa (Aso Sa 2, 3, & 4)
10:30am    – Aoga Aso Sa/Sunday School Queen Street Hall
12:00pm    – Aoga Tusi Paia Autalavou/ Youth Bible Study pe’a mae’a sauniga o Aso Sa muamua o masina
5:00pm      – Aso Faraile uma (Queen St Church)